Neidio i'r prif gynnwys

Rhoi gwybod am broblem

Fel cyngor cymuned, rydym yn gyfrifol am feinciau, llochesi bysiau, llwybrau troed, hysbysfyrddau, Mynwent Picton, ardaloedd chwarae a chynlluniau, a rhai goleuadau stryd.DS: Nid ydym yn gyfrifol am oleuadau stryd yn:

  • Ffynnongroyw, Maes Owen a phrif lon
  • Gronant, stad tai a datblygiadau Newydd
  • Penyffordd, Maes Emlyn a Ffordd Rhewl Fawr
  • Trelogan, stadau newydd
Lydia Harvey
Clerc y Cyngor
Lydia Harvey
clerk@llanasacommunitycouncil.gov.uk

Next meeting

19:15
Tuesday
September 17, 2024

Ysgol Bryn Garth,
Maes Emlyn,
Pen-y-ffordd,
Holywell, CH8 9JA

Cyfarfod nesaf

19:30
dydd Iau
January 11, 2024

Ysgol Bryn Garth,
Maes Emlyn,
Pen-y-ffordd,
Holywell, CH8 9JA